Rijnstreekhopper, Een schande en totale verbijstering deel 1

Door: Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter Alphen Eén

Inbreng bij commissie bewonerszaken 10 september 2009

We praten vanavond eindelijk over de Hopper maar dat is dus wel zo ongeveer  wel  8 jaar te laat.Al  maart 2001 zette ik in de commissie Bewonerszaken vraagtekens bij het functioneren van de Hopper maar gesteld werd dat het hier om aanloopproblemen ging. Die duren dan inmiddels nu 8 jaar.  Eind 2001/begin 2002 heb ik samen met mijn toenmalige fractie een uitgebreid onderzoek ingesteld. Honderden klachten zijn binnengekomen  en de meeste klachten gingen over te lange wachttijden. Een tot twee uur wachten bleek geen uitzondering. Ik heb het dus over eind 2001/begin 2002. Dit rapport is aan de wethouder aangeboden maar vervolgens is er niets mee gebeurd.In de daaropvolgende jaren hebben wij de kwestie rond de Hopper altijd aandachtig en kritisch gevolgd maar tot en met eind november 2008 tevergeefs.

Het college heeft stelmatig geweigerd serieus naar de Hopper te kijken. Tijdens de begrotingsbehandeling van 2007 deed de wethouder voor het eerst een toezegging naar aanleiding van een door ons ingediende motie want ook hij kon niet meer om de vele klachten heen. Maar ook toen gebeurde er weer een jaar niets zodat we tijdens de begrotingbehandeling van 2008 opnieuw onze motie indiende. En gelukkig, na 8 jaar drong het ook eindelijk in deze raad door dat het zo niet langer kon en eindelijk kwam er een onafhankelijk onderzoek. Een onderzoek dat bevestigde wat wij al 8 jaar proberen duidelijk te maken. Het  zal u niet verbazen dat mijn fractie dus uitermate tevreden is met het rapport maar eigenlijk is het een bijzonder schrijnende zaak. Jarenlang hebben we mensen laten wachten omdat het college gewoon weigerde te luisteren en regelmatig de contracten met de Rijnstreekhopper verlengde.  Er zijn wat mij betreft diverse mensen verantwoordelijk. Allereerst de vervoerders. Nog herkent men zich niet in de problemen. Ik kan ze uit de droom helpen. Ook nu nog wachten mensen veel  lang in het ziekenhuis, bij de kapper of in een restaurant om opgehaald te worden. Nog steeds signalen te over. Dus ondanks het rapport heeft men niets geleerd.  En de heer de Graaf stelt dat men nu met boetes gaat werken bij de nieuwe vervoerder. Maar wie krijgt die boete uitbetaald. Degene die zo lang moet wachten of de organisatie. Hier hebben de mensen dus niets aan. En de opmerking dat klanten die niet klaar staan pech hebben en dat de taxi doorrijdt, vind ik niet erg gelukkig. Uit het rapport blijkt namelijk dat de mensen heel goed weten dat ze op tijd klaar moeten staan.  En dan de politiek. Ook hier ligt een grote verantwoordelijkheid. Het gaat mij dan om twee zaken: Allereerst vraag ik mij af of de financiële middelen voor de Hopper voldoende zijn. Immers, in het verleden is regelmatig bezuinigd en het kan zo zijn dat de huidige middelen onvoldoende zijn. We moeten ons realiseren dat het hier om mensen gaat die afhankelijk zijn voor hun vervoer van de hopper en dat mag geld kosten. Ze zijn immers gedwongen tot de Hopper en zijn daarenboven  in 2003 hun vervoersvergoeding kwijtgeraakt in het kader van een bezuinigingsronde.Daarover moet dus duidelijkheid komen bij de nieuwe aanbesteding. Het gaat om de kwaliteit en niet om de goedkoopste inschrijver Daarnaast de rol van de wethouder. Ik heb daar in het verleden al veel over gezegd. Ik vind dat de wethouder veel te laks is geweest op dit dossier en veel eerder had moeten ingrijpen en dat hij op dit dossier een dikke onvoldoende verdient en incapabel heeft gehandeld.  We hadden onze burgers een hoop ellende kunnen besparen door eerder in te grijpen en de signalen serieus te nemen. En nu komt er dus een nieuwe aanbesteding. Het rapport is dus feitelijk mosterd na de maaltijd maar ik hoop dat we niet dezelfde fout maken als we nu al 8 jaar doen. Wij gaan ervan uit dat alle aanbevelingen onverkort worden overgenomen en dat heel snel een evaluatie plaatsvindt en dat bij klachten onmiddellijk wordt opgetreden.Door: Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter Alphen Eén
Wij vragen de organisatie van de Rijnstreekhopper dringend goed te kijken aan wie zij de opdracht gunnen en met name aandacht voor de kwaliteit te hebben. Mocht daar financieel een plaatje aan hangen, dan ben ik bereid daarover na te denken.  Ik geef dat geld liever aan een goed functionerende Rijnstreekhopper dan bijvoorbeeld aan een of ander vaag project in het kader van PIM. En dit onderwerp moet wat ons betreft in ieder geval in de portefeuille van een andere wethouder want deze wethouder heeft op dit onderwerp gefaald.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *